Trávníky

Poznávací okruh

Lidová architektura

Řadová zástavba č. 129,153,154

řadová zástavba Dům číslo 129 je označován místními jako červená chalupa. Dle archivu koupil roku 1787 Jan Kolzrt, mistr Tkalcovský, od magistrátu kousek obecního gruntu na Trávníkách k vystavění domku za 20 zlatých. Toto stavení je podstatným urbanistickým prvkem ulice, kde vytváří spolu s vedlejšími domy č. 153 a 154 poslední zachovanou část s roubenými, štítově orientovanými domy. Za povšimnutí jistě stojí štít vyšperkovaný dekorativními lištami.
Dům číslo 153 je kopie postavená v roce 2003 dle původní stavby z konce 18. století (po roce 1774). Dům tvoří nezbytnou součást hodnotného urbanistického celku městské části Trávníky, svým umístěním dokládá postupné zastavování území. Je situován v malebné svažité poloze ve střední části ulice. Objekt je i přes zásadní přestavbu (novostavbu) zachován ve své původní hmotě a výšce. Dům číslo 154 byl postaven pravděpodobně na konci 18. století, v archivních pramenech je o tomto domě zápis v urbálním kontraktu města Železného Brodu, kde se praví, že roku 1789 byl jeho majitelem Matěj Šefr, mistr pekařský. Je charakteristickou a zároveň nadprůměrnou ukázkou starší zástavby dané lokality.
Domy byly na mapách stabilního katastru z roku 1843 zachycovány žlutě (spalný materiál).