Trávníky

Poznávací okruh

Lidová architektura

Folkrtovsko + č. 220

Folkrtovsko Dům č. 113 byl postaven pravděpodobně již na konci 18. století, dataci k roku 1758 nese záklopové prkno. Jedná se o patrový objekt na obdélném půdorysu, v přízemí se zápražím, v patře s pavlačí. Okna jsou jednoduchá, dvoukřídlá, lemována jednoduchou dřevěnou šambránou, v horní části s trojúhelným nástavcem. Vstup do domu umožňují původní klasicistní dveře. V 2. polovině 20. století byly provedeny stavební úpravy domu, např. nahrazení původní střešní krytiny břidlicových šablon za živičnou krytinu, výměna oken světnice v přízemí. Interiér objektu byl zřejmě v polovině 19. století upraven pro provoz hostince.
Folkrtovsko Dům č. 220 byl postaven roku 1820. Objekt je výjimečný pro téměř celoroubený charakter a jedinečné zachování roubené konstrukce a štítu domu. Schodiště ke vstupním dveřím bylo přistavěno dodatečně ve 2. polovině 19. století. Původně se v chalupě vařilo v černé kuchyni. Stěny interiéru byly dříve rákosové. čp. 220