Trávníky

Poznávací okruh

Lidová architektura

Dům U lípy č. 191,204

čp. 191 Kolem roku 1790 byl dům č. 191 postaven. Původní majitel Josef Václavů stavení prodal i se zahradou roku 1792. Hlavní jihozápadní štít je lemován vyřezávanými lištami s obloučkovým vlysem. Pravděpodobně ve druhé polovině 19. století byla střecha domu pokryta břidlicí, v současnosti frankfurtskými taškami (plechem).
Dům č. 204 v Zahradnické ulici byl postaven ke konci 18. stol. V současné době je dům v rozsáhlé rekonstrukci.