Trávníky

Poznávací okruh

Lidová architektura

Popis míst

TrávníkyPoznávací okruh Trávníky Vás zavede do historického prostředí roubených a zděných staveb památkové zóny a památkové rezervace Trávníky. Představí se Vám řada památek lidové architektury, zděné klasicistní domy, pískovcové kašny…
Cesta nás provází mezi starými dřevěnými domky, jimž sice již doškové střechy chybějí, ale typická malá okénka a přilehlé zahrádky většinou zůstaly původní. Tato část města nazývaná Trávníky, si zachovala svůj starobylý podkrkonošský ráz. Uličky, které se zde křižují a rozvětvují, nás dovedou do zajímavých zákoutí. Na první pohled chudičké dřevěné domky mají každý svůj osobitý ráz a zvláštní krásu.

  1. Malé náměstí
  2. Chrám svatého Jakuba Většího
  3. Folkrtovsko + č. 220
  4. Řadová zástavba č. 129, 153, 154
  5. Dům U lípy č. 191, 204
  6. Vélovsko a Grosovsko č. 242
  7. Běliště
  8. Krumžovsko a Huškovsko č. 61, 32